..


MRAVINSKY
INTERNATIONAL COMPETITION
FOR YOUTH
THE COMPETITION SCHEDULE. nomination VIOLIN-VIOLA. 1 round. Category A

  .

8 2016. «».

 Category  «A» THE COMPETITION SCHEDULE

 

1      1 round

 

10.00 -12.00

 

1

Smirnov Ivan

 

 

2

Pyanikova Yulia

 

 

3

Nechiporenko Sophia

 

 

4

Serebryakov Stepan

 

 

 

5

Andreev Nikita

 

 

6

Manza Daria

12.00 -12.15

 

 

12.15 -14.30

 

7

Kazakova Sofia

 

 

8

Akhmedov Iskandarzhon

 

 

9

Fedyuk Tatiana

 

 

10

Snatulova  Polina

 

 

11

Manzhos Elizaveta

 

 

12

Seselkina Elizaveta

 

 

13

         Bogomaz Bogdan  

14.30 -15.30

 

1

 

«». Category  «» VIOLA

1       1 round

 

16.30 -17.30

 

1

Ilichev Pavel

 

 

2

Zhukoff   Stefania

 

 

3

Arsent'ev Artem

 

Feedback >>