..


MRAVINSKY
INTERNATIONAL COMPETITION
FOR YOUTH
THE COMPETITION SCHEDULE. nomination VIOLIN-VIOLA. 1 round. Category B

  .

9 2016. «».

 Category  «A» THE COMPETITION SCHEDULE

 

1   1 round

«». Category  «» VIOLA

 

10.00 -11.15

 

4

Tang Guohan  

 

 

5

Wang Shuhan

 

 

6

Hlevnaya Alena     

1   1 round

«». Category  «» VIOLIN

 

11.15-12.00

 

7

Satylganova  Karina

 

 

8

Chiodo Raffaello

12.00 -12.15

 

 

12.15 -14.15

 

9

Rodina Irina

 

 

10

               Devutskaya Sophia

 

 

11

Ibanez - Resjan  Adrian

 

 

12

Beschastnykh Marina

 

 

13

Stopichev Dmitry

14.15 -15.30

 

 

15.30-17.30

 

14

Gints Margarita

 

 

15

Danilevsky Vladimir

 

 

16

Pitirimova  Maria

 

 

 

17

Aseev Eugene

 

 

18

Volosnova Anastasia

17.30-17.45

 

 

17.45 -18.30

 

19

 

 

 

20

Perelevskaya Liliya

Feedback >>